Εκπαιδευτές NERDVET. Συνάντηση στην Πορτογαλία

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου, εκπαιδευτές και διαχειριστές έργων από όλους τους εταίρους συναντήθηκαν στην Μπράγκα της Πορτογαλίας, με θερμή φιλοξενία από τον Innovinter Formação

Focus Group: Η αποστολή ολοκληρώθηκε!

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου, εκπαιδευτές και διαχειριστές έργων από όλους τους εταίρους συναντήθηκαν στην Μπράγκα της Πορτογαλίας, με θερμή φιλοξενία από τον Innovinter Formação, με στόχο:

    την ανταλλαγή των εμπειριών τους σχετικά με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης κατά τη φάση της πιλοτικής δράσης
    την αξιοποίηση της εργασίας που έγινε για να ξεκινήσει η διαδικασία επικύρωσης του Toolkit
    τον προβληματισμό σχετικά με το πώς να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, η δυνατότητα μεταφοράς και η βιωσιμότητα του μοντέλου μας.

Μέσω διαφορετικών (και έντονων!) συνεδριών εργασίας, οι ανταλλαγές ήταν πολύ πολύτιμες και εμπλουτιστικές

Και τώρα... είμαστε έτοιμοι να πιάσουμε δουλειά! Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα επόμενα βήματα