Ξεκινήσαμε τα μαθήματα κριτικής σκέψης και γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στο επίπεδο Combi Dier 2!