Doelgroepen

NERDVET-projectactiviteiten zijn gericht aan onderwijzend personeel, studenten en beleidsmakers van de sector beroepsonderwijs en -opleiding.

 

In het bijzonder zijn de resultaten die NERDVET beoogt te bereiken:

ONDER LERAREN IN HET BEROEPSONDERWIJS:

• verbetering van de onderwijsvaardigheden om studenten te betrekken en te motiveren;

• het ondersteunen van een succesvol onderwijstraject, door hen te voorzien van een methodologie en leermiddelen die kritisch denken als een onderwijsstrategie gebruiken.

Dit doel omvat leerkrachten, opleiders en meer in het algemeen al het personeel dat betrokken is bij verschillende taken in opleidingsactiviteiten (bijv. docenten, coördinatoren, enz.)

ONDER MBO-STUDENTEN:

• verbetering van hun niveau van kritisch denken en mediageletterdheid;

• het versterken van hun vermogen om gegevens en informatie kritisch te lezen en te interpreteren;

• hen te voorzien van tools om weloverwogen beslissingen te nemen en autonoom en verantwoordelijk te handelen.

iVET-studenten zijn degenen die het minst bekwaam zijn in kritisch denken en mediageletterdheid, in vergelijking met studenten die andere onderwijstrajecten volgen.

ONDER BELEIDSMAKERS van de onderwijs- en beroepsopleidingssector op regionaal, nationaal en Europees niveau:

• hen aanbevelingen te doen die nuttig kunnen zijn om beleidsrichtlijnen over het onderwerp te definiëren en te delen;

• consolidatie en mainstreaming van de toolkit en de voorgestelde methodologie in de huidige curricula voor beroepsopleiding.

 

De ontwikkelde onderwijsstrategieën en -instrumenten zullen specifiek worden "gekalibreerd" voor iVET-studenten en zullen ook buiten het partnerschap worden verspreid, zodat docenten en opleiders van elke andere EU-aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding deze kunnen benutten.

Tot slot richt het project zich ook op relevante stakeholders, zoals: de gezinnen van de leerlingen, ouderverenigingen, jongerenwerkers, onderwijsleiders. Het vergroten van hun bewustzijn over de projectonderwerpen en -resultaten zal cruciaal zijn om een goede exploitatie van de projectresultaten te garanderen.