NERDVET Project

NERDVET-project medegefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Commissie en geleid door het Italiaanse netwerk voor VET ENAIP NET, het project NERDVET - THINK SMART! ENHANCING CRITICAL THINKING SKILLS & MEDIA LITERACY IN VET is gericht op het ontwerpen, implementeren en testen van een educatieve toolkit om docenten en trainers in beroepsonderwijs en -opleiding te ondersteunen bij het verbeteren van kritisch denken en mediageletterdheidsvaardigheden bij iVET-studenten. Door dit te doen, zal NERDVET de ontwikkeling van innovatieve methoden en praktijken bevorderen om het onderwijs inclusiever te maken en in staat om beter geïnformeerde en kritisch bewuste burgers op te leiden. geïnformeerde en kritisch bewuste burgers op te leiden.

Het projectpartnerschap brengt 7 partners samen aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, 1 instelling voor hoger onderwijs, 1 overkoepelende organisatie) uit 6 EU-landen: Italië, België, Griekenland, Portugal, Spanje en Nederland.

Looptijd: januari 2021 – januari 2023 (24 maanden).